top of page

مسروره بنی هاشمی

در یکی از روزهای سرد زمستان دهه سی در شهر کریمان زاده شدم. کمتر از سه سال داشتم که به همراه خانواده، کوچهای پی در پی به شهرهای مختلف داشتیم. ده ساله بودم که به عنوان گوینده و مجری در برنامه کودک انتخاب شده و در طول تحصیل نیز به عنوانهای گوناگون برنامه اجرا می کردم. سالها در کار آموزش کودکان سرزمین آریایی مادریم بودم و به دلیل عشق به فرزندان مام میهن با سرمایه شخصی، اقدام به ساخت مدرسه ای در زادگاهم کردم که شش سال پیش افتتاح شد

پس از سالها خاموشی، بار دیگر فعالیتهای رادیویی را از سر گرفته و اجرای گاه به گاه تلویزیون هم به آن اضافه شد. در طول این سالها اجرای برنامه های گوناگون را برعهده داشتم و چند سالی است که در کنار این فعالیتها، به نوشتن مقالات و چاپ آنها در مجلات نیز می پردازم

Masrooreh is based in Toronto, Canada. She specializes in Persian and multi-cultural events and weddings.

Please contact us to learn more about services provided.

bottom of page